Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 провідний інженер, асистент

Alphabounce SD M

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1984 році за спеціальністю «Прилади точної механіки». Працює на кафедрі з 1978 р., займає посаду провідного інженера та асистента за сумісництвом.

Ківенко І.Г. веде лабораторні заняття з курсів: «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія», «Кристалохімія тугоплавких сполук», «Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції».

intellect.compnano.kpi.ua/profile/kig5

e-mail: