Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

к.т.н., доцент, заступник декана ІФФ з заочної форми навчання

NIKE

Закінчив в 1987 році київський політехнічний інститут за спеціальністю "Порошкова металургія та напиленні покриття".

Працював стажистом-дослідником, асистентом, старшим викладачем кафедри Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

В 1997 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему "Дослідження процесу формування магнітно-абразивного інструменту для обробки деталей складної геометричної форми".
З 1999 року доцент кафедри ВтМ та ПМ.

Викладає дисципліни:"Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи";"Програмування ПЕОМ";"Користувач ПЕОМ";"Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів та матеріалів"; "Використання ПЕОМ в інженерних розрахунках"; "Використання ПК та комп'ютерних моделей в матеріалознавстві".
Організатор та керівник комп'ютерного класу кафедри ВТМ та ПМ та комп'ютерної мережі кафедри

Опублікував більше 30 наукових праць, 4 охоронних документи на винахід, ряд методичних розробок, серед яких навчальний посібник "Математичне моделювання та оптимізація"

Наукові інтереси пов'язані з вивченням, моделюванням та інтенсифікацією магнітно-абразивної обробки деталей різноманітного призначення та розробкою математичних моделей трибомеханічної поведінки порошкового середовища під дією полів різної природи.

тел. 454-9905

intellect.compnano.kpi.ua/profile/sov209

e-mail: