Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Спеціальність                 132 Матеріалознавство

Спеціалізація                Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів 
з блоком вибіркових дисциплін "Матеріалознавство композитів і покриттів"        

Форма навчання            Денна, заочна

Студенти вивчають     

Сучасні процеси та технології виготовлення та застосування композиційних, порошкових матеріалів та покриттів в різних галузях промисловості, а також  математичні моделі, комп’ютерні програми для визначення оптимального якісного та кількісного складу вихідних матеріалів та  умови виготовлення виробів з них з наперед заданими властивостями.

Вибір  технологічного та дослідницького обладнання та його налагодження, визначення   методів   та проведення контролю якості  матеріалів та виробів з них, встановлення  відповідності їх характеристик  діючим стандартам.

Карєрні  можливості

Випускники можуть працювати в науково дослідних та проектних організаціях, підприємствах, які займаються створенням, удосконаленням, виготовленням нових та існуючих матеріалів та конструкцій, а також в організаціях які займаються стандартизацією та сертифікацією продукції композиційних та порошкових матеріалів, покриттів.  

Докладніше про фахівців-матеріалознавців


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men