Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

к.т.н., доцент, заступник декана ІФФ з заочної форми навчання

Закінчив в 1987 році київський політехнічний інститут за спеціальністю "Порошкова металургія та напиленні покриття".

Працював стажистом-дослідником, асистентом, старшим викладачем кафедри Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

В 1997 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему "Дослідження процесу формування магнітно-абразивного інструменту для обробки деталей складної геометричної форми".
З 1999 року доцент кафедри ВтМ та ПМ.

Викладає дисципліни:"Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи";"Програмування ПЕОМ";"Користувач ПЕОМ";"Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів та матеріалів"; "Використання ПЕОМ в інженерних розрахунках"; "Використання ПК та комп'ютерних моделей в матеріалознавстві".
Організатор та керівник комп'ютерного класу кафедри ВТМ та ПМ та комп'ютерної мережі кафедри

Опублікував більше 30 наукових праць, 4 охоронних документи на винахід, ряд методичних розробок, серед яких навчальний посібник "Математичне моделювання та оптимізація"

Наукові інтереси пов'язані з вивченням, моделюванням та інтенсифікацією магнітно-абразивної обробки деталей різноманітного призначення та розробкою математичних моделей трибомеханічної поведінки порошкового середовища під дією полів різної природи.

тел. 454-9905

intellect.compnano.kpi.ua/profile/sov209

e-mail:


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men